Free membership for Youth

Hello,

Spektra CK achieved exceptionally good results in 2015 and 2016, including holding a Cricket Open Day and SCKiT Tournament, weekly youth training sessions, our regular practice sessions (both indoor and outdoor) and finally, competing in the NCF League in Oslo.

2017 brings new opportunities and our ambitions continue to grow online strattera. We are set to become the largest cricket club in Trondheim, with plans to compete in the NCF U23 league, start a Women’s hardball cricket team, as well as organizing many other exciting cricket activities. We plan to invite other teams from Trondheim to compete against us in practice matches (both indoors and outdoors), as well as organize cricket tournaments and social gatherings.

As part of our “Inclusion program”, Spektra CK is happy to announce Free membership and Free training for all refugees who are under 19 years of age, thanks to our collaborative partners NIF and IRåD.

For more information please visit our website at https://sckit.no/ or find us on Facebook. https://goo yh7pgvf.gl/DOLkqB

If you are interested in joining our cricket club, please fill out the form below: https://goo.gl/forms/NNYjMuV1rwiUFTqo1

With kind regards
Spektra Board

Hei!

Spektra CK (SCKiT) har klart å oppnå svært gode resultater i 2015 og 2016, blant annet ved å holde en åpen dag for cricket i Trondheim samt diverse SCKiT-turneringer, ukentlige treningstimer for barn og ungdom og våre faste treninger for voksne (både innendørs og utendørs). Sist men ikke minst, fikk vi muligheten til å konkurrere i NCF-liga i Oslo.

I 2017 vil det være mange nye muligheter og satsingsområder, og våre ambisjoner fortsetter å vokse. Vi ligger an til å bli den største cricketklubben i Trondheim, med planer om bl.a. å konkurrere i NCF sin U23-liga, starte et cricketlag for damer, samt organisere mange spennende cricket-relaterte aktiviteter. Vi har planer om å invitere andre lag fra Trondheim til å konkurrere mot oss i treningskamper (både innen- og utendørs), i tillegg til å organisere cricket turneringer og sosiale sammenkomster.

Som en del av vårt “inkluderingsprogram”, har Spektra CK gleden av å kunne tilby gratis medlemskap og gratis trening til alle flyktninger som er under 19 år, takket være våre samarbeidspartnere NIFs og Irad.

For mer informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside https://sckit.no/ eller finn oss på Facebook. https://goo.gl/DOLkqB

Hvis du er interessert i å bli medlem i Spektra CK, er det bare å fylle ut dette skjemaet: https://goo.gl/forms/NNYjMuV1rwiUFTqo1

Med vennlig hilsen
Styret